Copyright © Cryptic Studios

Rady, tipy, informace ...Přehled kategorií zbraníScreenshoty

Při tvorbě postavy si můžete zvolit několik bonusových vlastností a charakteristických povahových rysů Vašeho hrdiny. Jsou však vlastnosti, které jsou pro určitou rasu charakteristické - ty jsou pevně dané a změnit je nelze. Jako příklad lze uvést např. Bajorana - vždy bude mít telepatické schopnosti.

Vlastnosti se podle uplatnění rozdělují na vesmírné a na pozemní. Dále se dle charakteru rozdělují na vrozené, pasivní a aktivní (ty lze podle potřeby aktivovat).

Seznam nemusí být úplný. V novějších verzích hry mohou být doplněny i další vlastnosti. Kompletní seznam v angličtině naleznete v STO Wiki character traits

SPACE (Vesmírné vlastnosti)

 

Vlastnost

Účinek

Popis

Accurate

Zlepšuje přesnost zbraní ve vesmíru

Vrozená +0.1 přesnost
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Bolian, Saurian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Astrophysicist

Vylepšuje operační status, ovlivňuje pozitivně lodní deflektor, emitor částic a senzory Vrozená +10 Výcvik operací hvězdných lodí
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Bolian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)
Efficient

Poskytuje bonus efektivnosti, zlepšení účinnosti mnoha Vašich schopností řízení spotřeby

Vrozená +5 efektivnost štítů a efektivnosti motorů
+5 efektivnosti energie zbraní a efektivnosti přídavné energie
Rasa: Benzite, Bolian, Alien (Nepopsaný druh)

Elusive Snižuje šance nepřátelských lodí, že Vás zasáhnou zbraněmi

Vrozená +0.1 obrana
Rasa
: Andorian, Benzite, Bolian, Saurian, Trill, Alien (Nepopsaný druh)

Leadership Inspirujte svoji posádku, což vede k o 15% vyšší rychlosti oprav poškození a subsystémů

Vrozená
Rasa
: Člověk (je vyžadováno)

Techie Zlepšuje technické statistiky, což zvyšuje účinnost údržby, oprav a výkonu

Vrozená +10% technický trénink
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Bolian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Warp Theorist Zlepšuje statistiky warp jádra, což zvyšuje výkony vaší lodi

Vrozená +10% trénink warpového jádra hvězdných lodí
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Bolian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

GROUND (Pozemní vlastnosti)

 

Vlastnost

Účinek

Popis

Acute Senses

Snadnější detekce zamaskovaných cílů, zvyšuje exploit damage

Vrozená +20% viditelnost maskování
Rasa: Andorian (je vyžadováno), Benzite, Saurian (je vyžadováno), Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Aggressive

Vylepšuje poškození, nepřátelé budou útočit spíše na Tebe, než na jiné

Pasivní 99,999 sec
+5% Bonus síly na veškerá poškození
+5% Thread Generation
Rasa: Andorian, Saurian, Alien (Nepopsaný druh)

Circulatory Redundancies

Poskytuje vrozenou odolnost vůči toxinům a ohni

Vrozená +10% resistence poškození plasmou
+40% resistence toxického poškození
+25% resistence poškození ohněm
Rasa: Saurian (je vyžadováno)

Cold Blooded

Poskytuje zvýšenou resistenci vůči poškození ohněm a určitou resistenci vůči poškození plasmou

Vrozená +10% resistence poškození plasmou
(ovlivňuje pouze některé jevy)
+25% resistence poškození ohněm
Rasa: Alien (Nepopsaný druh)

Corrosive Blood

Poskytuje vrozenou odolnost vůči toxinům. Vaše korosivní krev způsobí toxické poškození útočníkovi se šancí na jeho zadržení

 Pasivní  99,999 sec
+20% resistence toxického poškození
(ovlivňuje pouze některé jevy)
Rasa: Bolian (je vyžadováno)

Covert

Zvyšuje účinnost Sealth schopnosti a zvyšuje exploit poškození o 20%, když jste skryti

Vrozená +10% síly agresivního ukrytí
+10% síly smyslového zakrytí
Rasa: Člověk, Bajoran, Betazoid, Saurian, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Creative

Zlepšuje poškození a doplňování Vašich sil

+5% bonus síly na veškeré poškození a síly na hit point
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran (je vyžadováno), Benzite, Betazoid, Bolian, Saurian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Empathetic

Snižuje množství pozornosti, kterou budete přitahovat během bitvy, a zlepšuje kadenci, ve kterém si tým doplňuje životy

Pasivní (i na blízké spojence) 99,999 Sec
Cíl: +0.05 regenerace zdraví
Postava: -20% generování hrozby
Rasa: Betazoid (je vyžadováno)

Fury

Při 50% zdraví postupně zvyšuje poškození, které způsobujete

Pasivní 0.5 sec + bonus síly veškerého poškození
(pouze za určitých okolností)
Rasa: Andorian

Hyper metabolism

Neustále obnovuje zdraví a poskytuje vrozenou odolnost vůči účinkům radiace a jedům

Pasivní 1 sec +0.1 regenerace zdraví
+33% resistence poškození radiací
+33% resistence poškození toxiny
Rasa: Trill (je vyžadováno)

Limited Telepathy

Zvyšuje trvání vystavení se útokům u nepřátel, je výrazně snazší odhalit skrytého soupeře

Vrozená
+20% viditelnost maskování
Rasa: Trill, Vulkánec

Logical

Poskytuje vrozenou odolnost proti vlivu psionických útoků, zmatení a uklidnění

Pasivní 99,999 sec
+30% resistence psionických útoků
+30% resistence zmatení a resistence uklidnění
Rasa: Vulkánec (je vyžadováno)

Lucky

Zvyšuje šanci kritického zásahu a odhalení. Nesčítá se s dalšími možnostmi odhalení

Vrozená +3% šance na kritický zásah
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Bolian, Saurian, Alien (Nepopsaný druh)

Mental Discipline

Poskytuje vrozenou odolnost proti vlivu psionických útoků, zmatení a uklidnění

Pasivní 99,999 sec
+15% resistence psionických útoků
+20% resistence zmatení a resistence uklidnění
Rasa: Andorian, Benzite, Trill, Alien (Nepopsaný druh)

Mind Meld

Způsobí krátkodobé zadržení a delší zmatení cíle

Lze aktivovat dle potřeby
0.5 vteřin aktivace (2 minuty recharge)
Držení +2 zmatení, +2 omráčení na 0,65 sec
Rasa: Vulkánec

Natural Armor

Poskytuje vrozenou odolnost vůči fyzickému a energetickému poškození

Vrozená
+10% resistence fyzického poškození
+3% resistence poškození všech druhů energie
Rasa: Benzite (je vyžadováno)

Natural Immunities

Poskytuje vrozenou odolnost proti účinkům radiace a jedům

Vrozená
+33% resistence vůči radiaci
+33% resistence vůči toxinům
Rasa: Benzite (je vyžadováno), Alien (Nepopsaný druh)

Nerve Pinch

Přesný chvat na krk cíle Zabraňuje akcím po dobu trvání

Lze aktivovat dle potřeby (účinek 1,52 metrů)
0.27 vteřin aktivace (2 minuty recharge)
Zadržení 10 sec
Rasa: Vulkánec
Peak Health

Zlepšuje maximální zdraví a odolnost proti toxinům

Vrozená +10% resistence proti toxinům
+10% maximální zdraví
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Bolian, Saurian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Physical Strength

Zlepšuje poškození ručními zbraněmi

Vylepšení +10% bonus síly fyzického poškození
Rasa: Saurian (je vyžadováno), Vulkánec (je vyžadováno), Alien (Nepopsaný druh)

Resilient

Poskytuje vrozenou resistenci fyzickému a energetickému poškození

Vrozená +5% resistence fyzického poškození
+5% resistence vůči energiím
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Betazoid, Bolian, Saurian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Soldier

Zvyšuje poškození a kritický zásah Vašich dálkových zbraní

Vylepšuje určité síly
+5% bonus poškození energií
+10% kritického poškození
Rasa: Bajoran, Saurian, Alien (Nepopsaný druh)

Spiritual

Umožňuje neustále doplňování zdraví a také zvyšuje účinnost léčivé schopnosti, použité na Vás

Vrozená
10% bonus na Vaše uzdravování
+0.1 health regeneration
Rasa: Bajoran (je vyžadováno)

Stubborn

Zvyšuje odolnost proti uklidnění a schopnostem, které snižují rychlost pohybu, nebo zabraňují jednat

Pasivní 3 sec +40% resistence snížení rychlosti
+20% resistence zadržení +50% resistence uklidnění
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Saurian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Sturdy

Poskytuje vrozenou odolnost vůči fyzickému poškození a odkopnutím

+10% resistence fyzického poškození
+10 % resistence kinetického poškození
+10% resistence odkopnutí
Rasa: Saurian, Alien (Nepopsaný druh)

Sure Footed

Zvyšuje odolnost proti silám, které Vás odhodí nebo proti znehybní

Vrozená +40% resistence proti znehybnění
+12% resistence proti odhození
Rasa: Člověk, Andorian, Bajoran, Benzite, Betazoid, Bolian, Saurian, Trill, Vulkánec, Alien (Nepopsaný druh)

Teamwork

Zlepšuje exploit škody způsobené Vámi a Vašimi spojenci o 5%

Pasivní (Zaměřte sebe či spojence)
15 metrové ochranné pole (koule) 3 sec
Rasa: Člověk (je vyžadováno), Bolian

Telekinesis

Telekinetická energie odhodí nepřítele

0.75 sec aktivace (1 min recharge)
30,3 fyzické poškození, odhození +30 metrů
Rasa: Alien (Nepopsaný druh)

Telepathic

Zvyšuje pravděpodobnost odhalení cíle, stejně jako dobu trvání odhalení. Usnadňuje odhalení skrytého soupeře

Vrozená +20% nalezení maskovaného nepřítele
Rasa: Betazoid (je vyžadováno), Alien (Nepopsaný druh)
Pozn. Nesčítá se s dalšími možnostmi odhalení.

Rady, tipy, informace ...Přehled kategorií zbraníScreenshoty

Skok na začátek stránky

Videos, Photos, Images, Drawnings etc. Copyright  © Miscellaneous Authors
Copyright © 2008-2019 Wolf