Copyright © Miscellaneous Authors

Pár informací a vlcíchLuis Royo (miniprofil)Hajime Sorayama (miniprofil)

Nevzdělaní lidé čtou rádi sbírky citátů. (Winston Churchill)

"Snaha být normální v šíleném světě, je sama o sobě projevem šílenství!"

"Boj se jenom Svého strachu!"

"Buď nebezpečný i jako poražený!"

"Byli jsme spolu, ostatní jsem zapomněl." (Whitman)

"Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly." (Friedrich Nietzsche)

"Co si spolu upečeme, to si spolu sežereme!"

"Co tě nezabije, dá ti sílu!" (Kiss of Death)

"Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout hloupá náhoda." (Dürrenmatt)

"Člověk je jediný tvor, co se dokáže smát ... i když k tomu má nejméně důvodů". (E.Heminway)

"Ďábel je nenapravitelný optimista, protože si myslí, že dokáže udělat lidi horšími než už jsou." (Kraus)

"Dělat chyby je lidské, ale když se guma opotřebuje dřív než tužka, jo to už je přes příliš." (Jenkins)

"Hodně lidí, hodně zmůže. Peníze zmůžou všechno!" (Sword of Gedeon)

"Chcete-li se dovědět, co si žena skutečně myslí, což je mimochodem vždy nebezpečné - dívejte se na ní, ale neposlouchejte ji." (Oscar Wilde)

"Chceš se naučit bojovat? Prvním krokem je najít cíl, co za boj stojí!" (Deadstalkers)

"Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí, v tom je jejich největší bída." (Oscar Wilde)

"I ta nejběsnější zvěř má v sobě trochu lítosti. Já ne, protože nejsem zvíře." (Richard III - W.Shakespeare)

"Já osobně nevidím jinou možnost - tento muž musí vládnout nebo zemřít." (Saint-Just)

"Je lepší být živý pes, než mrtvý lev."

"Je lepší toužit po tom co nemáš, než mít to co nechceš."

"Je snazší vládnout peklu, než sloužit nebi."

"Jedna lež se nejlépe schová mezi dvěma pravdami!" (X Files)

"Jen blázen se spokojí s lampou, když hledá slunce!"

"Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu." (Winston Churchill)

"Je-li muž gentleman, ví toho dost, a není-li gentleman, pak všechno co ví, je mu na škodu." (Oscar Wilde)

"Jsou lidé, co jsou schopni žít sami se sebou až v den své smrti!" (X Files)

"Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy." (Winston Churchill)

"Každý má důvod, aby lhal!"

"Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu." (Friedrich Nietzsche)

"Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní." (Oscar Wilde)

"Kdo leze lidem do prdele, nesmí se divit tomu, že na něj lidi serou!"

"Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu." (Friedrich Nietzsche)

"Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět." (Friedrich Nietzsche)

"Když někoho zabiješ, ujisti se že je mrtev!"

"Kdyby ti bylo někdy líto, že jsi nepromluvil, pak budeš 1000x litovat, že jsi nemlčel." (Afer)

"Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše." (Friedrich Nietzsche)

"Láska je jediný lidský cit, který rozum nikdy nepřemůže." (White)

"Lidé neplánují selhání, ale selhávají při plánování." (M*A*S*H)

"Lež už letí světem, když si pravda teprve šněruje boty." (Winston Churchill)

"Málokdy je konec jednoho horší, než začátek druhého!"  (irské přísloví)

"Má-li někdo tak málo fantazie, že musí podpírat své lži důkazy, pak by měl říci raději rovnou pravdu." (Oscar Wilde)

"Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný" (Winston Churchill)

"Milovat a zachovat si přitom všech pět smyslů pohromadě, přesahuje schopnosti jedince." (Gomte)

"Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat." (Winston Churchill)

"Muž, který si smí zvolit, má vlast tam, kam táhnou největší mračna." (André Malraux)

"Muž se žení, protože se nudí, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba dva se zklamou." (Oscar Wilde)

"Může člověk o Svém osudu rozhodnout Svými činy? Nebo je to právě osud, kdo má poslední slovo?" (New Outer Limits II)

"Můžu tě vyslechnout, ale nebudu tě poslouchat!"

"Myšlení se matkou omylu."

"Myšlenka ženy je jako kometa - buď způsobí zázrak nebo katastrofu." (Oscar Wilde)

"Náboženství je urážka lidské důstojnosti. Bez něj by byli správní lidé dělající správné věci a špatní lidé dělající špatné věci, ale aby dobří lidé dělali špatné skutky, k tomu je třeba náboženství." (Stephen Weinberg, držitel Nobelovy ceny za teoretickou fyziku)

"Neboj se hrozby. Nebezpečný není ten kdo hrozí, ale ten který koná."

"Nebojuj kvůli přežití, bojuj kvůli dobrému pocitu z boje, protože na Zemi se přežít nedá!"

"Největším vzrušením není zabíjet, ale nechat žít!" (Medvědi)

"Největším hrdinstvím není čelit nepříteli, ale pravdě. Pravda nebere zajatce."

"Nelov, co nemůžeš zabít!" (Hard Target)

"Nemohu si pomoci, jsem sto odolat všemu kromě pokušení." (Oscar Wilde)

"Není snad hlavním důvodem našeho strachu z neznámého fakt, že dobře známe sami sebe?" (New Outer Limits II)

"Nejtěžší věcí na Světě k pochopení je daň z příjmů." (A.Einstein)

"Nezáleží na tom s kým to děláš, ale kdo o tom ví!"

"Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe." (Winston Churchill)

"Nezlob se na růži, že má trny. Raduj se, že tak trnitý keř má růže." (arabské přísloví)

"Nikdo neví, zda jsou děti zrůdami, nebo zrůdy dětmi!" (Henry James)

"Nikdo tě nemá rád! Všichni tě nenáviděj! Posereš to ... usměj se, čůráku!"  (Poslední skaut)

"Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli." (Oscar Wilde)

"Nositelem zla není Satan, ale lidská duše!" (Ďábel)

"Optimismus a pesimismus se od sebe liší pouze stanovením data konce světa." (Lec)

"Optimistou není ten kdo věří, že vše dopadne dobře, ale ten co věří, že vše dopadne špatně." (Dutourd)

"Pověry jsou berličkou slabých!"  (ALF)

"Proto, aby něco žilo, musí se často mnoho obětovat." (indiánská moudrost)

"Přátele si drž na blízko, nepřátele ještě blíž!" (X Files)

"Přežij jestli můžeš, zemři jestli musíš!" (Deadstalkers)

"Příležitost klepá na dveře častěji než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma." (Rogers)

"Poslední dobou píšou noviny tak strašné věci o kouření, že jsem přestal číst." (Winston Churchill)

"Směj se a směje se celý svět. Breč a brečíš sám."

"Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem." (Oscar Wilde)

"Smrt je to jediné, co život nabízí!" (Blue Steel)

"Srdce není koleno! Nedá se ohýbat!" (africké přísloví)

"Svět je krásné místo a stojí za to o něj bojovat. S tím druhým bych souhlasil!" (E.Heminway)

"Statečnost velí nerušit dané slovo, moudrost velí nikdy ho nedávat." (Bernard)

"Šílenci - číhají v normalitě všedního dne - a ničí ze Své podstaty!"  (Šílenci)

"Soudím, že Bůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti." (Oscar Wilde)

"Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí." (Oscar Wilde)

"Udělal jsem to, říká paměť. Nemohl jsem to udělat, říká mi hrdost a trvá na svém tak dlouho, až paměť nakonec ustoupí." (Friedrich Nietzsche)

"Ukaž mi chlapa, co rád prohrává a já ti ukážu negra, co rád maká!"

"V nebi nejsou žádní zajímaví lidé." (Friedrich Nietzsche)

"V lásce je vždy něco ze šílenství. Avšak stejně tak v šílenství je vždycky něco z rozumu." (Friedrich Nietzsche)

"V lásce nejvíce pochybujeme o tom, čemu nejvíce chceme věřit."

"V zápase na život a na smrt se někdy nedosáhne vítězství jen tím, že přežijeme." (Outer Limits)

"Válka je hra, která se hraje s úsměvem. Nemůžete-li se usmívat, šklebte se. Nemůžete-li se šklebit, kliďte se jí z cesty, co vám nohy stačí." (Winston Churchill)

"Větou můžeš rozesmát, slovem zabít!"

"Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Je mnoho nepříjemných věcí, které bychom nejraději zahodili, kdybychom se nebáli, že je jiní zvednou." (Oscar Wilde)

"Většina lidí potřebuje víc energie na rozhovoru o problémech, než na jejich řešení." (Ford)

"Více slz bylo prolito za splněná přání, než za ta co zůstala nevyslyšena."

"Viděl jsem zrození planet a konec světů. Viděl jsem hroutit se galaxie a světlo nových sluncí, ale v každé hvězdě, každém slunci vidím její tvář." (Breathless)

"Vítězství má hodně tatínků, prohra je sirotek!" (generál von Runstetd)

"Všichni jsme ujetý, těch normálních je třeba se bát!"

"Voda je mokrá, nebe je modrý, ženský maj tajemství ... koho to sere!" (Poslední skaut)

"Vždy se najde někdo, kdo chce vydělat na lidské touze žít nebo zemřít!"

"Za války je pravda tak drahocenná, že ji musí vždy doprovázet tělesná stráž lží." (Winston Churchill)

"Zabijte je všechny, pánbůh si je přebere!" (The Simpsons)

"Začni přemýšlet o smrti a nebudeš si jist životem." (hebrejské přísloví)

"Zemři pro lásku! Neumírej bez boje!"

"Zlo číhá vždy tam, kde ho nejméně čekáš!" (Excalibur)

"Zlo je relativní pojem, i Bůh zabíjí bez rozdílu."

"Znám skutky tvé. Vím, že platíš za živého, ale jsi mrtvý." (Apokalypsa, III.-I.)

"Způsob jak předpovídat budoucnost je tvořit ji!" (X Files)

"Ztratit jednoho rodiče lze považovat za neštěstí, ale ztratit oba - to už je nedbalost." (Oscar Wilde)

"Žij tím co děláš, dělej to co miluješ."

"Život je příliš krátký na to, abychom ho žili podle cizích pravidel."

"Život dává za pravdu ženám, smrt mužům!"

Pár informací a vlcíchLuis Royo (miniprofil)Hajime Sorayama (miniprofil)

Skok na začátek stránky

Videos, Photos, Images, Drawnings etc. Copyright  © Miscellaneous Authors
Copyright © 2008-2019 Wolf