Copyright © Bluehole Studio Inc. All Rights Reserved

MMORPGStar Trek OnlineGuild WarsThe Exiled Realm of ArboreaWorld of WarcraftAionLineage I

AmániBarakovéCastanickovéElinkyVznešení ElfovéLidéPoporiové

Asi každý fanoušek anime se okamžitě zamiluje do Elinek a Poporiů. No a castanické holky co se týče sex-appelu budou pro temné elfky (Lineage 2) hodně těžkou konkurencí, co říkáte pánové? (pozn. jak se dalo očekávat Rei má ve svých oblíbených rasách už dočista jasno :)

pic-125.jpg pic-184.jpg teraa4q5byD151ex.jpg tera04zc3.jpg Castanic_M_gallery_110945.jpg Castanic_M_gallery_11112.jpg Castanic_M_gallery_4932614.jpg

AMANI
"Rasa čestných válečníků se zvířecími instinkty"

Zotročeni dobyvačnými Obry a osvobozeni bohyní Kaiou s pomocí Castaniků - Amáni si cení svobody nadevše. Jsou od přírody ostražití a jejich důvěru není lehké získat, ale jakmile ji jednou získáte, budete ji mít, dokud se neukážete jako nespolehliví. A to byste opravdu nechtěli.

Amáni nejen zpříma mluví, ale také jednají. Jsou čestní, upřímní a poněkud panovační. Obvykle respektování, často obdivování a někdy obávání. Nikdo nepochybuje o tom, že říkají to, co si myslí a dělají to, co říkají. A to nepřátelům velmi znepříjemňuje život.

Tyto nelítostné bojovníky stvořil bůh Amarun. Kdysi bojovali zdlouhavou válku s Devasy (a jejich bohyní, Zuras). Válku ukončil Karas (patron Elfů), vynutil si mír a zakázal obou bohům nadále zasahovat do jejich bojů. Oslabeni konfliktem, byli pohlceni a zotročeni rozrůstající se říší Obrů, zatímco Amarun tomu bezmocně přihlížel.

Časem byli osvobození z otroctví zásahem bohyně Kaia a boha Loka, s pomocí důvtipných Castaniků. Amáni rychle docenili hodnotu spolupráce. Přišli na obranu Essenie během vpádu Vznešených Elfů, během války proti Argonům se připojili k nově vznikající Valkyonské Federaci a rozhodli se bezvýhradně dodržovat zásady rasové jednoty.

Aman_M_Berserker.jpg Aman_F_Priest.jpg Tera_Screenshot_GDC_AmanMArcher.jpg Tera_Screenshot_GDC_AmanMSorcerer_02.jpg Aman_M_Elimentalist.jpg

BARAKA
"Ochránci vědomostí a prastarých odkazů"

Barakové (bah-RAH-kah) jsou spřízněni s Obry, ale jelikož se odvrátili od jejich dobyvačných válek, tak se uchránili před Obřím osudem během Dne Plamenů (Day of Flame). Barakové si cení znalostí všeho druhu. V každém městě, které se stalo jejich domovem, dnes spravují knihovny, ve kterých jsou nashromážděny vědomosti nejen jejich, ale také všech ostatních ras.

Bylo by velkou chybou se domnívat, že když mají mírnou povahu, pacifistickou filozofii a prahnou po rovnováze, tak jsou to slaboši. Vyrovnanost těla a duše znamená, že se každý mladý Baraka učí umění boje společně s uměním znalostí. Barakové jsou velmi uznávání díky své houževnaté obraně slabších.

Rasa Obrů byla stvořena Tithusem. Klan Baraků se rozhodl vydat svou vlastní cestou - smírnější cestu v hledání znalostí. Barakové byli ušetřeni totálního zničení, kterým bohové potrestali domýšlivost Obrů během Day of Flame. Od té doby jsou vítanými hosty v mnoha zemích, které patří jiným národům. Amáni si od nich obvykle drží odstup, kvůli své nešťastné historii s Obry, ale s novým duchem přátelství ve Federaci se i tyto rány začínají hojit.

Baraka.jpg Tera_Screenshot_GDC_BarakaSlayer_02.jpg Baraka_Berserker.jpg Tera_Screenshot_GDC_BarakaMystic_02.jpg Tera_Screenshot_GDC_BarakaSlayer_01.jpg

CASTANICS
"Divocí a nedůvěřiví, s vírou v nalezení nového osudu"

Castanikové (Cuh-STAN-iks) vyvolávají více rozporuplných emocí než jakákoliv jiná rasa v TERA. Chytří a dovední, Castanikové jsou prospěchářští a horkokrevní. Nikdy nezapomenou na svého přítele a nezavrhnou spojence. Velmi lehce se rozlítí a mají také tendenci prvně setnout hlavu, a pak přijmout omluvu.

Klan je známý svými zručnými kováři a řemeslníky. Jsou to také zběhlí obchodníci - mazaní vyjednavači, kteří milují dohadování a snaží se vyjednat tu nejvýhodnější cenu.

Původně byli Castanikové jedním z Devaských klanů. Avšak pak opustili své bezcitné bohy a nekromantické vladaře Devanské říše. Od té doby, si klan Castaniků vytváří svůj vlastní osud, žije podle svého vlastního temného kodexu cti a vybojoval si své místo v historii. Většina Castaniků zavrhla všechny bohy poté, co byli využiti při vytvoření artefaktu, který pak způsobil smrt jejich milovaného boha. Věří, že jim to nestojí za problémy, a ty kteří závisí na bozích, považují jako příliš zbabělé na to, aby uchopili svůj vlastní osud. Malá menšina Castaniků uctívá amánskou bohyni Kaiu.

Castanic_F_Priest.jpg Castanic_F_Slayer.jpg Castanic_F_Berserker.jpg Castanic_M.jpg Tera_Screenshot_GDC_CastanicFLancer.jpg

ELIN
"Příroda si vždy najde cestu ... ona je nepřemožitelná !"

Elinky pohání jeden cíl: pokud to není dobré pro přírodu, musí to zastavit. Starší a moudřejší než vypadají; spojily své síly s přírodou a smrtelníky, aby smetly své protivníky z bojiště. Jejich řeč je často nejasná, otevřená a nadpozemská a jejich smysl pro humor hraničí se zlomyslností. Jiné rasy shledávají způsoby a chování Elinek odrazujícími.

Bohyně Elinu stvořila Elinky ze své vlastní božské podstaty, kterou obklopila tělesnou schránkou. Vzhled Elinek je odrazem naivního přání nejmladší Arunovy dcery na krásu a vyrovnanost. Jejich královna vládne jak Elinkám, tak Poporiům, s nimiž sdílí historii i poslání. Královna a její síly prokázaly svou moudrost a diplomatickou obratnost v době míru, tak svou taktiku a statečnost v době války.

Elin_Sorcerer.jpg Elin_Elimentalist.jpg Elin_Priest.jpg Elin_Warrior.jpg Elin_Berserker.jpg

HIGH ELVES
"Hrdí a mocní ochránci tradic"

Kdysi dávno žili elfové život zasvěcený bohům a přírodě. "Karasovy děti" (Children of Karas) udržovali své lesní domovy v klidu a míru, ale to se změnilo, když konflikt s nesmrtelnými zničil jejich civilizaci a rozdělil hrdou a mocnou rasu do dvou frakcí.

Z těchto dvou frakcí zůstali jen "Vznešení Elfové". Po třech tisíciletích války, utrpěli devastující prohru proti síle spojeneckých ras, a byli nuceni se stáhnout ze světa. Sto let odloučení skončilo, když se brány Allemantheie otevřely uprchlíkům, kteří prchali před argonskou invazí. A svět je ocenil, když brány zůstaly otevřené a vytvořily armádu, která bojovala za životy všech smrtelných ras.

I když Elfové zaplatili za místo u stolu Valkyonské Federace krví, mnozí nevěří oné "Nové cestě", po které se elfové vydali. Věří, že za zdmi jejich pouštního města se skrývá mnohem více tajemství a elfové se nikdy nevzdají svých dobyvačných způsobů.

Před sto lety vtrhli Vznešení Elfové na lidská území - do Essenie. Amáni, Poporiové a Barakové se za Lidi postavili a Elfové byli donuceni zanechat svých výbojů. Bylo to tři tisíce let, co prohráli válku, takže se tato prohra šířila mezi elfy způsobem, jakým nepamatovali. Vybrali si novou strategii, přijali nové změny, které se ve světě stali a připojili se jako členové Valkyonské Federace.

HighElf_F_Elimentalist.jpg HighElf_F_Lancer.jpg HighElf_F_Warrior.jpg Tera_Screenshot_GDC_HighelfFSorcerer.jpg Tera_Screenshot_GDC_HighelfMWarrior.jpg

HUMAN
"Věčný zdroj touhy a životní síly"

Prokleti svým bohem, putovali lidé bez domova po dlouhá léta, avšak využili nepřízně osudu a udělali z ní zkušenost. Studovali kulturu a řemesla jiných ras a kovali si svůj vlastní osud, aniž by byli vedeni lhostejným božstvem. Dnes jsou jako zakladatelé Valkyonské Federace obdivováni a respektováni všemi ostatními národy světa za svou roli při vytvoření společné koalice, která porazí Argony a nakonec navrátí světu mír.

Lidská rasa byla vytvořena Giddem, který se k nim obrátil zády poté, co jej požádali o domov. Když se první lidí spolčili, aby ukradli Giddovi jeho drahocenné poklady, proklel je, aby navždy putovali. Když se Božská válka chýlila ke konci, prokletí lidí vyprchalo. Velik, bohyně lovu, s Lidmi soucítila a poskytla jim domov, který jim byl dlouho odepírán. Jejich hlavní město je dnes nádherné Město Kol, které pro ně postavila.

Human_F_Elimentalist.jpg Human_M_Warrior.jpg Human_F_Lancer.jpg Human_F_Slayer.jpg Tera_Screenshot_GDC_HumanFSorcerer_01.jpg

POPORI
"Mocní ochránci přírodní rovnováhy"

Národ Poporiů (po-PO-ree) je tvořen dvěmi odlišnými rasami. Elinkami - malými tvory podobným lidem - které stvořila bohyně Elinu ze své božské podstaty. Poporiové jsou zvířata, jež k vnímání probudily Elinky. Obě rasy jsou malé, a obvykle nejsou brány vážně. Jsou také zvědaví, upřímní, neústupní a velmi divocí. Jsou to odhodlaní a houževnatí ochránci přírody. Umí se rychle učit novým věcem, a rychle vydávat soudy. Ztratit respekt Poporiho znamená, že už nikdy nedostanete příležitost získat jej zpět.

Amánská válka vytvořila na Arunu hluboké jizvy. Elinu - nejmladší zasněná dcera Titána Aruna - plakala pro bolest svého otce a rozhodla se jej chránit. Ze své božské podstaty vytvořila Elinky. Když se úkol ukázal na samotné Elinky příliš, rozhodly se probudit zvířata, a tak vytvořily Poporie. Spolu pracují na nápravě, ochraně a zachování světa, ve kterém žijí.

Tera_Screenshot_GDC_Action_02.jpg Tera_Screenshot_GDC_PoporiSorcerer.jpg Popori_M_Lancer.jpg Popori_M_Slayer.jpg Tera_Screenshot_GDC_PoporiBerserker.jpg

MMORPGStar Trek OnlineGuild WarsThe Exiled Realm of ArboreaWorld of WarcraftAionLineage I

Skok na začátek stránky

Videos, Photos, Images, Drawnings etc. Copyright  © Miscellaneous Authors
Copyright © 2008-2019 Wolf