Poslední aktualizace: 19-02-2017

 • Kodex klanu
  1/ Každý člen klanu je povinen dodržovat Boží přikázání (pravidla serveru)
  2/ Pověst se v dobrém i ve zlém dotkne všech členů smečky. Proto konej tak, aby se za tebe smečka nemusela stydět
      - nemluvíme vulgárně ani obscénně, neurážíme ostatní hráče, o GM ani nemluvě
      - nežebráme, nebugujeme, nekrademe cizí dropy ani neokrádáme mrtvé (povolenou výjimkou je válečná kořist)
  3/ Nulová tolerance k masírování vlastního ega - bezúčelné hraní stylem PK (Player Killer)
  4/ Pokud tě kdokoli omezuje nebo napadá, je použití síly povoleno. Řiď se však zdravím rozumem
      - Je zakázáno bezdůvodně cíleně silou či slovně napadat ostatní hráče nebo nevhodným chováním k útoku provokovat.
  5/ Pokud jakkoli přijdeš o půjčenou věc, musíš majiteli ztrátu nahradit
  6/ Je výslovně zakázáno jakékoli sdílení postav nebo účtů (řada členů jsou pokrevní příbuzní, v těchto případech lze přimhouřit oko)
  7/ Při delší neúčasti (1 měsíc a déle) bez udání důvodu hrozí propuštění z klanu.
  8/ Nemíchej se do cizích sporů, pokud nevíš o co jde.
  9/ Případné spory s cizími klany řeš přes Clan Leadera (CL) nebo zástupce (CCL).

 • Tresty za porušení kodexu Za lehčí přestupky vyhnanství - hráč na stanovenou dobu ztratí nárok na jakoukoli podporu ze strany klanu. U těžkých nebo opakovaných porušení okamžité vyloučení.

přátelství ... respekt ... loajalita ... integrita

 • Co od nás můžeš nebo nemůžeš čekat?
  1/ Jsme feudální společenství nikoli komunisté, proto ctíme vlastnictví soukromé, nikoli kolektivní
  2/ Nejsme armáda ani mateřská školka - nikdo ti nebude poroučet ani tě vodit za ručičku
  3/ Potřebuješ radu nebo pomoc nebo podporu? - žádný problém, rádi tě podpoříme v jakémkoli tvém úsilí
  4/ Nečekej, že tě zaplavíme výbavou - zapůjčení itemů (pokud to hra umožňuje), finanční nebo materiální pomoc je možná, musíš si však získat důvěru
  5/ Je věcí loajality vůči klanu nabídnout zajímavé itemy, recepty, keye, spellbooky apod. přednostně vlastním trpaslíkům (případně ostatním rasám :D.
  6/ Nepřijímáme "křiklouny" z náměstí (špatná zkušenost), dáváme přednost hráčům, které alespoň trochu známe nebo je někdo doporučí.
  7/ Chápeme, když si někdo dá od hraní pauzu, třeba i delší. Stačí to říct nebo vzkázat CL nebo CCL.
  8/ Používání více postav včetně PETů je povoleno, ale s rozumem ... nezapomínej na to, že Lineage 2 je týmová hra.
  9/ Pozn. (Lineage 2) - protože provoz CH není zadarmo je možné, že zavedeme nějaké rozumné jednorázové poplatky - ne za postavu ale za každého hráče

 • Závěr
  1/ Hlavní slovo, včetně případné interpretace klanových pravidel přísluší výhradně CL nebo CCL
  2/ Přijímání nováčků a případné porušení pravidel řeší CL nebo CCL
  3/ Pokud má kdokoli, problém s členy našeho klanu, muže nás kontaktovat in-game nebo e-mailem
  4/ Neznalost klanových pravidel neomlouvá

Skok na začátek stránky

Videos, Photos, Images, Drawnings etc. Copyright  © Miscellaneous Authors
Copyright © 2008-2019 Wolf